Kundeloyalitet

I takt med at konkurrencen om kunderne tiltager, bliver kundeoplevelsen én af de vigtigste parametre for at fastholde kunderne. Customer Experience omfatter al kontakt med kunden, lige fra leadgenerering der er den første kontakt med kunden, gennem konverteringsfasen, onboarding, re-marketing, kundeservice, udarbejdelse og integrering af kundeprocesser i virksomhedens interne systemer og afdelinger. Alene med det formål at skabe loyalitet hos dine kunder for at sikre et værdifuldt langsigtet samarbejde til gavn for både dig og dine kunder.

Loyalitetsopbygning

For hver ny kunde du får ombord, hjælper vi dig med to ting. For det første skal vi sørge for, at din nye kunde bliver så loyal, at han fortæller alle om hans fantastiske oplevelse som kunde hos dig. For det andet er det lettere at få en eksisterende kunde til at lave det næste køb end at få nye kunder. Lad os starte med at definere indsatsen i de to punkter før vi går i gang.

Loyalitetsprogram

Et loyalitetsprogram sikrer, at du er tæt på dine kunder. Ud fra vores indsamlede data om dine kunders købsmønstre, købsvolumen, interesser og adfærdsmønstrer udformer vi et loyalitetsprogram. Loyalitetsprogrammet giver kunderne værdi, så de knytter sig endnu tættere til dig. Herudfra bliver der skabt merværdi til både dig og dine kunder.

Onboarding

Onboarding er en vigtig del af kundeoplevelsen, da det er kundes første indtryk. Og det første indtryk har det med at vare ved. Vi definerer dine kunders første processer, hvordan skal varen sendes, produktet leveres, information i mails, levering, opfølgning, og alt der vedrører hans første tid som ny kunde.

Re-marketing

Når kunden har været hos dig et stykke tid, har vi defineret, hvornår vi skal gå i gang med næste salg. Det skal som regel ske indirekte, ved at opbygge ny viden hos kunden omkring produkt 2 du ønsker, han skal købe. Vi hjælper både med at beslutte køb nr. 2, tidshorisonten, indgangsvinklen og kampagnen eller re-marketing til ham.

r

Call to Action

Når CE strategien og re-marketing planen er lagt, indarbejder vi CTA’er i mod kunden, på en måde der er tilpasset hans adfærd. Vi skal ikke presse ham, men på den anden side må vi gerne få ham til at tilkendegive nye købssignaler inden for nye interesseområder. 

Intern loyalitetsopbygning

At ligge en CE strategi for nye kunder er en nødvendighed for at optimere på kundeloyaliteten. Men vil du have kundetilfredshed, skal du definere og indarbejde tilsvarende CE processer internt i din egen virksomhed. Er din egen organisation ikke indstillet på, at kunden kommer i første række, eller har du ikke de rigtige systemer til håndtering af dem, kommer du ikke langt.

Kunderatings

Et vigtigt element i opretholdelse af en høj kundetilfredshed, er også her en løbende vurdering. Hvis vi ikke spørger vores kunder om deres oplevelse, kan vi kun gætte os frem. Arbejdet ligger i at spørge simpelt på det rigtige tidspunkt og at gøre det let for kunderne at svare. Ud fra svarene skal det interne arbejde igangsættes.

Support

Dit supportteams adfærd afspejler din virksomheds adfærd mod kunden. Supporten skal være visuelt let tilgængelig for dine kunder, ligesom du skal have de rigtige systemer til håndtering af supporten. Vi hjælper dig med at integrere dataflow til dine systemer, med at opsætte arbejdsprocesser heri, samt prioritering for at forhøje dine kunders oplevelser.

E-mail Automation

Når CE strategien og re-marketing planen er lagt, indarbejder vi kunden i et mail automation flow. Vi har data omkring ham og følger hans adfærd for med den viden at rådgive ham omkring hans interesser og derigennem hans næste køb. 

Lad os ringe dig op