Kom godt igang med TripAdvisor

Kom godt igang med TripAdvisor

Er turister din målgruppe, så husk TripAdvisor! Her får du en guide til, hvordan du let og gratis opretter en virksomhedskonto på TripAdvisor. Med en virksomhedsside sikrer du dig en bedre synlighed på søgemaskinerne og samtidig styrker din positionering i forhold til...
Mobile-first indexing

Mobile-first indexing

Er du også stødt på den for nylig?   Mange hjemmeside ejere har indenfor de sidste par måneder modtaget en varsling fra Google om, at deres side nu er tilmeldt mobile-first indexing. Der har også været godt gang i debatten på de sociale medier omkring hvilken...
Ny lokation er lig med ny SEO-strategi

Ny lokation er lig med ny SEO-strategi

Når du starter en virksomhed, er det ikke unormalt at have planer om på sigt at udvide forretningen. Det kan være på flere niveauer, såsom antallet af medarbejdere, omsætning, portfolio etc. Men især ved ét tiltag, er det væsentligt at gentænke SEO –...
3 ting som selv SEO-nørder kan overse

3 ting som selv SEO-nørder kan overse

SEO er ikke bare SEO. Der er så mange små og større elementer, du kan dreje på, at der (endnu) ikke er lavet en komplet guideline over, hvad der præcis skal gøres for den optimale søgemaskineoptimering. Derfor har næsten hvert ’SEO-menneske’ sin egen prioritetsliste...
Divi – vejen frem for din hjemmeside

Divi – vejen frem for din hjemmeside

Som SEO nørder bruger vi en stor del af vores arbejdstid på hjemmesider, og har derfor en del erfaring i diverse CMS’er (Content management systemer). Kombinationen af det praktiske arbejde på hjemmesider og vores viden omkring SEO har resulteret i en klar præference...
Google My Business – Endnu en vej frem i køen

Google My Business – Endnu en vej frem i køen

Google My Business er et af de nyeste skud på Googles snart meget tykke stamme. Redskabet har flere funktioner, der kan gavne din virksomhed på flere niveauer. Det kan fungere som guleroden, der trækker forbrugere hen til dig og ikke konkurrenterne – og det er jo det,...