Ordbogen

Snakker vi sort?

Ligesom læger, kan vi marketingfolk, kan vi godt have en tendens til at bruge fine udtryk, som giver al mening i verden for os, men som skurrer i lægmands ører. Nogle gange glemmer vi, at det ikke er alle som er med på hvad en CTA eller en bounce rate er, og derfor har vi lavet en lille ordbog, som forhåbentlig kan være en hjælp, når vi begynder at tale marketingversionen af kaudervælsk. God fornøjelse!

SEO-ordbog
 • Algoritme: Søgemaskinernes mekanik, som beslutter hvad der skal vises når du søger.
 • Alt-tag (Alternative tag): HTML-attribut, som har til opgave at beskrive indhold i et billede på en hjemmeside. Fremkommer, hvis et billede ikke kan vises.
 • Backlink: Links, som leder læseren fra en ekstern hjemmeside, og til hen til din hjemmeside.
 • Black Hat SEO: Modsætning af White Hat SEO. SEO som ikke følger søgemaskinernes retningslinjer, og udelukkende er tilpasset søgemaskinen – ikke læseren. Søgemaskiner såsom Google “straffer” Black Hat SEO-strategier i det lange løb ved lavere placeringer, eller ved helt at fjerne sider fra søgeresultaterne.
 • Duplicate content: Når to sider har nøjagtigt samme indhold. Anses af søgemaskinerne som bedrag, men kan dog forekomme som fejl.
 • Keyword: Din søgeterm, som bruges af søgemaskinerne til at finde relevante sider til dig.
 • Keyword density: Hvor ofte et søgeord optræder i en tekst, målt i procentdele af det samlede antal ord.
 • Keyword stuffing: Black Hat SEO-strategi. Overdreven brug af det valgte søgeord i en given tekst. Søgemaskinerne vurderer, at indhold er useriøst, når søgeordet optræder for mange gange i samme tekst.
 • Konverteringsrate: Procentdel af besøgende, som foretager en vigtig handling, såsom køb, på din hjemmeside.
 • Linkbuilding: Udvekslingen af links mellem hjemmesider. Søgemaskiner anser en hjemmeside med mange relevante backlinks (se Backlink) som værende troværdig, og belønner den med højere rangeringer.
 • Metadescription: Beskrivelse af en hjemmeside og dens indhold. Bidrager til søgemaskinernes forståelse af indholdet på en hjemmeside.
 • Metatitel: Titel på en given hjemmeside. Er med til at hjælpe søgemaskinerne til af forstå hjemmesidens indhold.
 • Organisk trafik: Trafik på din hjemmeside, som er kommet af sig selv gennem søgninger på søgemaskinerne.
 • Quality backlink: Links fra en anden hjemmeside som anses som troværdig.
 • Ranking: Din hjemmesides placering i søgeresultaterne. Bruges ofte i sammenhængen ”bedre rankings”, som betyder, at din hjemmeside får en højere placering på søgemaskinerne.
 • SEM (Search Engine Marketing): Paraplyterm, som omfavner al marketing som foregår i sammenhæng med søgemaskinerne – herunder SEO og Google Ads etc.
 • SEO (Search Engine Optimization): Marketingdisciplinens navn. Også kendt som søgemaskineoptimering. Omhandler tilpasning af digitalt indhold, således at din hjemmeside kommer øverst ved søgninger på søgemaskiner såsom Google, Bing, Baidu og Yandex.
 • SERP (Search Engine Results Page): Søgeresultatet som kommer frem ved søgning. Består af Metatitel (se Metatitel) og Metadescription (se Metadescription).
 • Usynlig tekst: Black Hat SEO-strategi. Når tekst forekommer i samme farve som baggrunden og dermed er usynlig for læseren men ikke for søgemaskinen. Bruges ofte til Keyword Stuffing (se Keyword Stuffing).
 • White Hat SEO: Modsætning af Black Hat SEO. SEO, som følger søgemaskinernes retningslinjer og er tilpasset læseren.
E-mail Marketing-ordbog
 • Automation: En opsætning, der udsender mails på baggrund af en hændelse (fx klik på link).
 • Bounce Rate: Antallet af e-mail-adresser som ikke får leveret dine nyhedsbreve.
 • Kontaktkort: Her kan du se specifik information om en konkret kontakt – bl.a. samtykke.
 • Opt-in: Når en kontakt selv give samtykke til at modtage nyhedsbreve – ofte via en formular.
 • Opt-out: Når en kontakt selv afmelder sig nyhedsbreve – ofte via et link.
 • Åbningsrate: Procentvisning af hvor mange af dine modtagere, der har åbnet dit nyhedsbrev.
Website og design-ordbog
 • Bitmap: når et billede er i bitmap, så er det baseret på pixels. Det er derfor ikke muligt at gøre billedet større, da det dermed vil blive sløret.
 • Vector grafik: kan frit skaleres op og ned, uden at det går ud over kvaliteten.Vektorbilleder bliver altså vist i den bedst mulige opløsning, uanset hvilket medie man bruger
 • JPEG: JPEG eller JPG er et bitmap-format, som indeholder en meget effektiv komprimeringsalgoritme, der kan komprimere helt op til 20 gange uden væsentlig forringelse af kvaliteten.
 • PNG: er formatet der bruges, hvis der skal være gennemsigtig baggrund. F.eks. ved brug af ikoner.
 • RGB farver: (red, green, blue). RGB bruges ved grafik til online brug.
 • CMYK farver: (cyan, magenta, yellow, black) CMYK farver bruges ved grafik til offline brug, dvs. printmateriale. 
 • CTA: En Call to Action, forkortet som CTA, omhandler en opfordring til handling, når man eksempelvis forsøger at få sin målgruppe til at gøre noget helt bestemt. Et link med tekst som f.eks. “Klik her” eller “Køb nu” er en CTA knap.
 • CMS: (Content Management System) et system hvor man nemmere har muligheden for at lave indhold på internettet, blandt andet med blogs og webshops.
 • Domæne: Et domæne, eller domænenavn, er den hjemmesideadresse (også kendt som URL) man skal skrive for at lande på et bestemt website.
 • E-commerce: bruges til e-handel, altså køb og salg online. En webshop vil derfor være en e-commerce hjemmeside.
 • Landingpage: En landingsside svarer meget godt til selve navnet, en side man lander på, ved en eller anden form for interaktion.
Ads-ordbog
 • Annonce grupper: En kampagne indeholder en eller flere annonce grupper med samme mål. Annonce grupperne bruges til at differentere produkter, tjenester og søgeordsstrategier.
 • Annoncer: Annoncegrupper indeholder annoncer, som bliver vist på Google og Google Netværks.
 • Bredt match type: Søgeord bliver automatisk bredt match type, hvis andet ikke er angivet. Dine annoncer bliver automatisk vist ved søgeord, der er relevant for brugeren, selvom nogle termer ikke er med på din søgeordsliste.
 • Budstrategi typer: Budstrategi typer kan variere alt efter hvilket mål en kampagne har. Der findes både manuelle budstrategi typer og automatiske budstrategi typer. Forskellen på de to er i bund og grund hvor meget kontrol man vil have omkring sine annoncer og hvordan de konkurrerer på markedet. 
 • CPA: ‘Cost Per Action’. Det gennemsnitlige beløb, du er blevet debiteret for en konvertering fra din annonce.
 • CPC: ‘Cost per Click’. Det beløb du betaler for hvert klik på dine annoncer.
 • CPM: ‘Cost Per Mile’. Det beløb du betaler per tusinde eksponeringer.
 • CPV: ‘Cost per View’. Det beløb du betaler for dine Youtube annoncer per. visning. 
 • CTR: ‘Click trough rate’, også kendt som klikraten på dine annoncer. 
 • Displaykampagner: Annoncer der bliver vist på Google søgninger samt Google’s netværk – i billedeform.
 • Eksakt match type: Søgeord med eksakt match type, finder annoncer med søgeord, der er præcis de samme som på din søgeordsliste.
 • Eksponeringer: Er det antal gange din annonce bliver vist til en bruger.
 • Målgrupper: I Google Ads kan man oprette specifikke målgrupper til hver kampagne eller annonce. Derudover kan man også benytte Google’s målgruppe lister. 
 • Negative Søgeord: Søgeord som du ikke vil findes på. Søgeordene kan benytte Bred, Eksakt og Sætningsmatch Typer. 
 • Optimeringsresultat: Dit optimeringsresultat er et estimat for, hvor effektive dine kontoindstillinger er
 • Quality Score: Kvalitetsresultatet er et estimat af kvaliteten af dine annoncer, søgeord og landingssider. Annoncer af høj kvalitet kan føre til lavere priser og bedre annoncepositioner.
 • Responsive search ads (RSA): Responsive søgeannoncer kan gøre dine Google Ads kampagner mere effektive, i og med at annoncens indhold tilpasses, så det stemmer bedre overens med potentielle kunders søgetermer.
 • Shoppingkampagner: Viser dine produkter som brugeren søger efter. 
 • Sætningsmatch type: Søgeord med sætningsmatch typen viser dine annoncer til de brugere, der søger efter dit præcise søgeord eller relevante varianter af det med ekstra ord før eller efter det.
 • Søgekampagner: Annoncer der bliver vist på Google søgninger.
 • Udvidelser: Udvidelser udvider din annonce med yderligere oplysninger, som giver folk flere gode grunde til at vælge din virksomhed.
 • Videokampagner: Video som bliver vist som en annonceringsform på youtube og Google’s netværker.
AI-ordbog
 • Kunstig intelligens (AI): refererer til maskiners evne til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Det omfatter maskinlæring, naturligt sprogbehandling, computer vision og mere.
 • Maskinlæring: er en gren af AI, hvor computere kan lære og forbedre sig selv uden at blive eksplicit programmeret. De bruger algoritmer til at opdage mønstre i data og træffe beslutninger baseret på disse opdagelser.
 • Dyb læring: er en undergren af maskinlæring, der bruger neurale netværk til at analysere og forstå komplekse data. Det er inspireret af den menneskelige hjerne og kan løse opgaver som billedgenkendelse, talegenkendelse og naturlig sprogbehandling.
 • Neuralt netværk: er en matematisk model inspireret af den biologiske hjerne, der anvendes til maskinlæring og dyb læring. Det består af kunstige neuroner, der er forbundet i lag og kan lære at løse opgaver gennem træning.
 • Naturlig sprogbehandling (NLP): er en gren af AI, der fokuserer på interaktionen mellem computere og menneskesprog. Det giver computere mulighed for at forstå, fortolke og generere naturligt sprog.
 • Computer vision: er en gren af AI, der giver computere mulighed for at se og forstå den visuelle verden. Det inkluderer billedgenkendelse, objektdetektion og billedbehandling.
 • Kunstig generel intelligens (AGI): refererer til en form for kunstig intelligens, der har evnen til at forstå, lære og udføre en bred vifte af opgaver på samme måde som mennesker.
 • Robotics: kombinerer AI med mekaniske systemer til at skabe intelligente maskiner, kendt som robotter, der kan udføre opgaver autonomt eller med begrænset menneskelig indgriben.
 • Data mining: er en proces, hvor store mængder data analyseres for at opdage mønstre, relationer og nyttig information ved hjælp af AI-algoritmer.
 • Anvendt kunstig intelligens: beskæftiger sig med implementeringen af AI-teknologier og -løsninger til specifikke praktiske problemer og brancher som sundhedsvæsen, finans og transport.

Skal vi starte noget nyt sammen?

Book et uforpligtende møde med vores specialister. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst mulig.
Vi giver med glæde en kop kaffe og tager en snak om dine tanker og idéer.